Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25